• Doanh nghiệp
  • Việt Kiều có được thành lập doanh nghiệp

Việt Kiều có được thành lập doanh nghiệp

Việt Kiều có được thành lập doanh nghiệp không chỉ là vấn đề riêng của ai. Rất nhiều người Việt sau nhiều năm xa quê hương sinh sống đang có ý định quay trở lại với Việt Nam để kinh doanh.

Sự quay trở lại của họ sẽ góp phần phát triển nền doanh nghiệp nước nhà, nhất là trong thời kì hội nhập ngày nay, thêm vào đó là góp phần tạo việc làm trong nước.

Theo Điều 9 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp: bạn có thể tìm hiểu mọi điều khi đọc những điều và nhớ là phải tuân thủ tuyệt đối những quy định của pháp luật để những thủ tục giấy tờ sau này không bị phiền phức và rắc rối.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Vậy ở nước ta Việt Kiều có được thành lập doanh nghiệp . Tuy nhiên, mỗi tổ chức, cá nhân nước ngoài lần đầu tiên thành lập doanh nghiệp phải chú ý các điều luật liên quan được quy định trong Luật Doanh nghiệp.

Việt Kiều có được thành lập doanh nghiệptại Việt Nam là cơ hội lớn để được tham gia vào thị trường đang có tiềm năng phát triển mặc dù còn hạn chế ngành nghề, tuy nhiên đây cũng là cơ hội lớn cho những Việt Kiều có mong muốn được cống hiến cho quê hương.

Nếu bạn vẫn còn vướn mắc trong vấn đề này hãy liên hệ với dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi để được hỗ trợ tận tình nhất.