• Doanh nghiệp
  • Vai trò của điều lệ thành lập công ty cổ phần

Vai trò của điều lệ thành lập công ty cổ phần

Trong việc thành lập công ty cổ phần thì việc lập ra bản điều lệ thành lập công ty cổ phần là điều cần thiết để có thể đảm bảo việc thành lập công ty được đúng theo quy định mà pháp luật ban hành.

Đối với mọi người thì khái niệm dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã  không còn xa lạ trong cuộc sống hiện đại ngày nay nữa. Những quy định, những thủ tục, giấy tờ khó khăn, rắc rối sẽ được dịch vụ này hỗ trợ cho bạn một cách nhanh nhất và hợp pháp nhất.

Vai trò của điều lệ thành lập công ty cổ phần

Như chúng ta đã biết thì bản điều lệ công ty là một trong những văn bản pháp lý có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của công ty. Vì vậy, khi tiến hành lập ra bản điều lệ thành lập công ty cổ phần thì bạn cũng cần biết được vai trò  của văn bản pháp lý này như thế nào?

- Thứ nhất là bản điều lệ chính là văn bản  giúp cho doanh nghiệp có thể đảm bảo tuân thủ đúng với sự quy định pháp luật khi thành lập doanh nghiệp cũng như khi hoạt động của doanh nghiệp. Khi mà doanh nghiệp bạn đăng ký thành lập doanh nghiệp doanh nghiệp cần phải tiến hành việc soạn thảo điều lệ thành lập công ty cổ phần như một phần không thể thiếu đối với thủ tục thành lập công ty. Nó giúp cho việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh được thuận lợi, nhanh chóng nhất.

- Thứ hai là các quy định chi tiết trong bản điều lệ công ty về việc chế độ làm việc của các cổ đông trong công ty hay cách chia các khoản lợi nhuận trong công ty? Ngoài ra, điều lệ công ty cũng quy định một cách rõ ràng phần lương, chế độ nghĩ trong công ty một cách cụ thể nhất. Như vậy, vai trò tiếp theo của điều lệ thành lập công ty cổ phần chính là làm căn cứ pháp lý cho những tranh chấp về quyền lợi và nghĩa vụ sau này của công ty.

- Thứ ba là bản điều lệ chính  là sự thể hiện vai trò lãnh đạo hợp pháp của các cá nhân tiến hành việc thành lập doanh nghiệp theo sự quy định của pháp luật. Những thông tin trong bản điều lệ sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể tiến hành việc kinh doanh một cách thuận lợi nhất. Có thể thấy rằng ngoài sự quy định của pháp luật thì bản điều lệ công ty chính là một thể chế pháp luật để giúp cho doanh nghiệp có được sự kinh doanh của mình một cách thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật ban hành.

Như vậy, vai trò của điều lệ thành lập công ty cổ phần đã được chúng tôi phân tích rõ qua bài viết trên. Hy vọng là doanh nghiệp có thể nắm rõ thông tin để đảm bảo việc soạn thảo bản điều lệ được chính xác và đầy đủ nhất.