• Doanh nghiệp
  • Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tư nhân được thể hiện như thế nào?

Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tư nhân được thể hiện như thế nào?

Kinh tế ngày càng phát triển, điều lệ pháp lý ngày càng đơn giản hơn, nhiều cá nhân tổ chức có thêm rất nhiều cơ hội và điều kiện để thành lập doanh nghiệp. Trong đó, loại hình tư nhân đơn giản và có nhiều lợi thế cũng là sự lựa chọn của rất nhiều người.

 

Tuy nhiên, một trong những đặc điểm cơ bản về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tư nhân rất khác biệt với các loại hình còn lại, bởi đây là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân bởi cơ cấu tổ chức không chặt chẽ, không có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và chỉ nhân danh chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân. Chính vì những lý do đó mà doanh nghiệp tư nhân không phải là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, điều này tạo ra một số khó khăn trong quan hệ giao dịch.

Nhưng trên thực tế, loại hình doanh nghiệp này cũng có rất nhiều quyền hành được đánh giá là mang tính ưu việt hơn, có vai trò đặc biệt đối với kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay khi có quyền chiếm hữu sử dụng và định đoạt tài sản của doanh nghiệp, lại có quyền chủ động lựa chọn ngành nghề đầu tư, có thể tìm kiếm thị trường và ký kết hợp đồng kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, huy động vốn, tuyển dụng lao động một cách chủ động hơn, linh hoạt và tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định lâu dài.

Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân thì ngoài những ưu điểm và lợi thế đặc biệt như đã nói thì cá nhân cần phải nắm bắt được nghĩa vụ mà doanh nghiệp cần phải thực hiện đúng với quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp diễn ra một cách thuận lợi. Như vậy, thành lập doanh nghiệp với loại hình tư nhân này cũng là lựa chọn phù hợp và có ý nghĩa đối với kinh tế thị trường hiện nay. Bạn muốn thành lập doanh nghiệp đơn giản, tự do hơn và không chịu nhiều sự ràng buộc thì doanh nghiệp với loại hình tư nhân chính là một gợi ý phù hợp.