• Chia sẻ
  • Tổ chức hoạt động kiểm định an toàn

Tổ chức hoạt động kiểm định an toàn

Kiểm định an toàn là một loại dịch vụ có tổ chức rõ ràng và có hoạt động kinh doanh hẳn hoi, thực hiện công việc giám sát, kiểm tra, theo dõi và đề ra giải pháp xử lí sự cố các yêu cầu kĩ thuật của thiết bị máy móc công nghệ. Với bối cảnh hoạt động công nghiệp mạnh mẽ hiện nay, dịch vụ này ngày càng phổ biến.

Máy móc công nghệ sử dụng trong công nghiệp phổ biến và rộng rãi, bên cạnh sự hỗ trợ tuyệt vời của nó thì luôn có những sự cố kĩ thuật, những rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng đến quá trình sản xuất  và có thể nguy hiểm cho con người, chính vì vậy việc kiểm định an toàn là những mối quan tâm hàng đầu của mọi nhà sản xuất. Đáp ứng nhu cầu đó, một loại dịch vụ mới ra đời, chuyên thực hiện công tác  tra, giám sát và sửa chữa những lỗi kĩ thuật, giúp đảm bảo tình trạng tốt nhất độ an toàn khi vận hành và đảm bảo cho người sử dụng, đó chính là dich vụ kiểm định an toàn, thường được các công ty, xí nghiệp lựa chọn như một giải pháp bảo hiểm cho hoạt động sản xuất.

Về mặt pháp lí, dịch vụ kiểm định an toàn là hoạt động mang tính kinh doanh, thuộc một công ty, tố chức rõ ràng và được cấp giấy phép kinh doanh. Bộ lao động thương binh và xã hội có quyền hạn cấp, sửa đồi, gia hạn, thu hồi và cấp lại quyền kinh doanh dịch vụ kiểm định an toàn thông qua giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kĩ thuật an toàn lao động. Các công ty tổ chức kinh doanh dịch vụ này, cho dù phục vụ các ngành nghề khác nhau đều thuộc sự quản lý của bộ lao động thương binh và xã hội.

Sự ra đời và hoạt động của các công ty kiểm định an toàn lao động mang lại nhiều lợi ích, khi các công ty xí nghiệp có yêu cầu kiểm định an toàn cho thiết bị máy móc của mình chỉ cần liên hệ ngay với các tổ chức này sẽ được tư vấn, hỗ trợ kiểm tra sự an toàn của máy móc thiết bị, nâng cao hiệu quả sử dụng và sự an toàn của công nhân khi làm việc. Đây là sự hợp tác có lợi cho cả hai bên, vấn đề chỉ là việc lựa chọn một địa chỉ tin cậy, uy tín và có giấy phép kinh doanh rõ ràng.