• Doanh nghiệp
  • Tìm hiểu về ủy quyền thành lập doanh nghiệp

Tìm hiểu về ủy quyền thành lập doanh nghiệp

Việc ủy quyền thành lập doanh nghiệp đang khá phổ biến. Tuy nhiên, nếu không nắm được một số thông tin cơ bản liên quan đến ủy quyền, nhượng quyền thì có thể sẽ gây khó khăn cho việc kinh doanh của bạn. Dưới đây là một số thông tin liên quan đến việc ủy quyền trong kinh doanh.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định cụ thể tại khoản 4, điều 13 về người được ủy quyền và tính hợp pháp của người được ủy quyền. Sau khi kê khai thông tin về người ủy quyền thì cần phải có giấy xác nhận thỏa thuận giữa người ủy quyền và người được ủy quyền. Đồng thời, phải có giấy ủy quyền cụ thể của cá nhân, côn ty hoặc tổ chức kèm theo. Nếu giấy ủy quyền hợp lệ thì việc trả quyết định thành lập doanh nghiệp sẽ diễn ra theo quy định.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Quy định về việc ủy quyền trong thành lập doanh nghiệp này khá thuận lợi, tạo được nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.Tuy nhiên, cũng do cơ chế ủy quyền này, mà một số doanh nghiệp lách luật và trốn thuế, tạo ra nhiều bất cập trong quản lý doanh nghiệp.

Thông thường việc ủy quyền thành lập doanh nghiệp sẽ do những dịch vụ thành lập doanh nghiệp đảm nhận để làm các giấy tờ cho người chủ doanh nghiệp, chính vì thế mà sẽ không có những trường hợp lạm dụng giấy tờ.