• Chia sẻ
  • Thực trạng ban hành công văn hóa đơn điện tử

Thực trạng ban hành công văn hóa đơn điện tử

Hiện nay, khi có quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử thì nhiều cơ quan, ban ngành đã ban hành công văn hóa đơn điện tử đến các doanh nghiệp nhằm nêu rõ những quy định về việc sử dụng loại hóa đơn này để các doanh nghiệp có thể áp dụng cho chính xác.

Với nhu cầu mua hóa đơn điện tử giá rẻ đang ngày càng nhiều như hiện nay thì việc các công ty cung cấp dịch vụ này ra đời và phát triển ngày càng nhiều cũng không có gì quá ngạc nhiên. Đây là một xu thế tất yếu của thị trường.

Thực trạng ban hành công văn hóa đơn điện tử

Khi có thông tin chính thức từ Nhà nước về việc áp dụng hóa đơn điện tử bắt buộc cho các doanh nghiệp thì nhiều cơ quan chức năng đã ban hành công văn hóa đơn điện tử đến các doanh nghiệp một cách tràn lan và khiến cho các doanh nghiệp thấy khó khăn hơn trong việc nắm bắt các quy định về loại hóa đơn này.

Bão hòa công văn…

Đây là một thực tế đang diễn ra không riêng gì về việc hóa đơn điện tử mà hầu như khi có một quy định mới nào được ban hành thì các doanh nghiệp sẽ tiếp nhận hàng loạt công văn của nhiều cơ quan khác nhau. Điều này đã khiến cho các doanh nghiệp thấy bão hòa và không biết thông tin nào mới là chính xác nhất  để áp dụng thực hiện. Mỗi cơ quan chức năng sẽ có một cách lý giải và định nghĩa khác nhau nên khi tiếp nhận quá nhiều công văn hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp  sẽ càng mơ hồ hơn đối với việc thực hiện sử  dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Nội dung thiếu tính cụ thể…

Thông thường thì các công văn được ban hành quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ có những cách giải thích rất khó hiểu và khiến các doanh nghiệp có thể hiểu sai ý hay là nắm bắt vấn đề không được chính xác. Chính điều này là một trong những yếu tố dẫn đến việc doanh nghiệp vi phạm quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà chính bản thân doanh nghiệp cũng không hề hay biết.

Giải pháp khi ban hành công văn

Để có thể giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các quy định sử dụng hóa đơn điện tử thì các công văn hóa đơn điện tử được ban hành phải sử dụng câu từ có khả năng diễn đạt cụ thể nhất để giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin chính xác hơn. Ngoài ra thì thông tin trong các công văn được ban hành phải đảm bảo thống nhất với nhau để có thể tạo nên một thể thống nhất.

Nói tóm lại, với một thực trạng ban hành công văn hóa đơn điện tử như hiện nay của các cơ quan chức năng thì không có gì khó hiểu khi các  doanh nghiệp vẫn còn đang mơ hồ ngay khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa là hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng bắt buộc.