• Chia sẻ
  • Thủ tục xin gia hạn giấy phép đầu tư

Thủ tục xin gia hạn giấy phép đầu tư

Thủ tục xin gia hạn giấy phép đầu tư cho phép doanh nghiệp có thể kéo dài thời gian đầu tư, đồng thời được kinh doanh dự án lâu hơn thời gian dự định ban đầu.

Doanh nghiệp bạn đang thực hiện một hoạt động dự án đầu tư nào đó, nhưng do có lý do đột xuất buộc phải tạm ngừng thực hiện. Trong những trường hợp như vậy, nếu doanh nghiệp không xin gia hạn giấy phép đầu tư thì sẽ bị thu hồi giấy phép đầu tư trong thời gian quy định. Vì vậy, doanh nghiệp cần biết được thủ tục xin gia hạn giấy phép đầu tư là như thế nào để có thể thực hiện nhanh chóng nhất.

Dưới đây, chúng tôi xin hướng dẫn với quý doanh nghiệp về thủ tục xin gia hạn này để bạn có thể hiểu rõ hơn về quy trình.

Quy trình thủ tục xin gia hạn giấy phép đầu tư

-  Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Giấy đề nghị này bắt buộc phải theo mẫu Phụ lục I-4, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19 tháng 10 năm 2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Để gia hạn giấy phép đầu tư thì bộ hồ sơ của bạn cần có mẫu đơn xin gia hạn giấy phép đầu tư và những giấy tờ cần thiết nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hồ sơ đó bao gồm :

-  Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép đầu tư đã có sẵn, và bắt buộc doanh nghiệp sẽ phải thực hiện theo như quy định.

-  Nếu dự án của doanh nghiệp  có sự tham gia góp vốn của nhà nước thì phải có văn bản xác nhận  của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư về việc gia hạn giấy phép.

-  Bản sao hợp lệ của giấy phép đầu tư, có công chứng và thời gian công chứng không quá thời gian 3 tháng so với ngày nộp đơn.

-  Văn bản hợp lệ hoặc bản điều chỉnh hợp đồng kinh doanh.

-  Nếu doanh nghiệp thuộc dự án thẩm tra điều chỉnh thì cần có văn bản giải trình điều chỉnh.

-  Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp, các văn bản chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan.

-  Văn bản báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện dự án.

Đối với thời gian nộp mẫu đơn xin gia hạn giấy phép đầu tư là 30 ngày sở kế hoạch đầu tư sẽ thực hiện xem xét hồ sơ của bạn. Sau đó sẽ công bố xem có phải điều chỉnh hay bổ sung gì không.

Thủ tục xin gia hạn giấy phép đầu tư bao gồm những giấy tờ trên đây. Doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng những giấy tờ này để không thiếu xót, tránh trường hợp tốn kém thời gian. Trường hợp nếu bạn không có thời gian để thực hiện các thủ tục này thì hãy sử dụng các dịch vụ chuyên về giấy phép đầu tư họ sẽ giúp bạn gia hạn một cách nhanh chóng và chính xác. Dịch vụ xin giấy phép đầu tư của Kế toán Sài Gòn luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng.