Thủ tục thành lập doanh nghiệp cầm đồ

Nằm trong quy định về các loại hình doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp cầm đồ là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt. Vậy thủ tục thành lập doanh nghiệp cầm đồ ra sao?

Giống với việc đăng kí thành lập doanh nghiệp nói chung, thủ tục thành lập doanh nghiệp cầm đồ cũng bao gồm các bước chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận quyết định từ cơ quan thẩm quyền và bố cáo thông tin thành lập doanh nghiệp. Trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần có các giấy tờ sau: giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo chuẩn pháp luật, bảng danh sách thành viên, dự thảo về điều lệ, vốn doanh nghiệp có chữ ký của các thành viên, chứng minh thư, hộ chiếu,…

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Toàn bộ hồ sơ sẽ được nộp về phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố nơi đăng ký trụ sở kinh doanh. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cầm đồ cần phải đăng thông tin bố các về việc thành lập doanh nghiệp.

Liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp cầm đồ, với những thông tin cơ bản trên đây, Kế toán Sài Gòn mong rằng quý khách hàng sẽ tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách thuận lợi với những dịch vụ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất.