Thủ tục thành lập công ty tư nhân

Để một công ty tư nhân có thể đi vào hoạt động một cách bình thường và hợp pháp, cá nhận đại diện cho đơn vị đó cần phải tiền hành làm các thủ tục đăng ký cần thiết với Cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết.

 

Những văn bản luật liên quan đến hoạt động thành lập doanh nghiệp và quản lý kinh doanh đã được nước ta ban hành từ lâu. Qua những quy định và các thông tin có tại đây, các nhà đầu tư có thể tìm hiểu và cập nhật thêm thông tin cho mình, từ đó khi thực hiện một số công việc nào đó sẽ có lúc cần phải tìm đến, như vậy thì mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng.

Về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014 đã có hướng dẫn rất cụ thể. Theo quy trình có sẵn, người mở công ty hoặc người được ủy quyền sẽ cần thực hiện theo trình tự như sau:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và mang đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để nộp.

- Sau khi đã nhận được hồ sơ, lúc này Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đó trong thời gian là 03 ngày. Và trong lúc này, khi có phát hiện những thiếu sót gì, thông báo sẽ được gửi đến người thành lập công ty để kịp thời sửa đổi và bổ sung.

- Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện các nghĩa vụ sau đó theo đúng quy định có trong Luật này.

Vấn đề làm thủ tục khi thành lập doanh nghiệp vẫn được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng hầu như vẫn còn nhiều người khi thực hiện vẫn xảy ra những thiếu sót và chưa nắm rõ cho lấy. Dù đã đưa ra những hướng dẫn rất chi tiết ở một số văn bản Luật, tuy nhiên do việc chưa tìm hiểu đã dẫn nhiều người gặp những khó khăn nhất định.

Ngay lúc này, với những cá nhân đang sắp mở công ty tư nhân cho riêng mình, vậy tốt hơn cả là nên tìm hiểu một số quy định xung quanh vấn đề này. Vì chỉ có như vậy, khi bạn làm thủ tục đăng ký và một số công việc khác mới diễn ra tốt và không có bất cứ sai sót gì.