• Chia sẻ
  • Thời gian kiểm định thường xuyên nồi hơi phụ thuộc vào yếu tố nào

Thời gian kiểm định thường xuyên nồi hơi phụ thuộc vào yếu tố nào

Thời gian kiểm định thường xuyên thiết bị nồi hơi công nghiệp phụ thuộc vào tình trạng thực tế của từng thiết bị mà chúng sẽ có những khoảng thời gian kiểm tra định kỳ khác nhau.

Kiểm định những chiếc nồi hơi thường xuyên trong suốt quá trình chúng hoạt động có thể nói là một quá trình kiểm tra bắt buộc. Trong suốt quá trình hoạt động, những tác động từ các yếu tố bên ngoài có thể nào cho tính chất của những chiếc nồi hơi suy giảm theo thời gian. Và như chúng ta đã biết thì thời gian để kiểm định thường xuyên sẽ được quyết định cũng như được đưa ra trong lần đầu tiên kiểm định trước khi chúng thật sự được đưa vào hoạt động.

Để có thể đảm bảo rằng những chiếc nồi hơi không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho người sử dụng trong suốt quá trình hoạt động, thì trong lần kiểm định đầu tiên, dựa vào những tính chất của chiếc nồi hơi công nghiệp mà người ta đã kiểm tra được thì người kiểm tra sẽ bắt đầu lên một kế hoạch cụ thể cho từng chiếc nồi hơi để có thể kiểm định thường xuyên. Tuy nhiên thời gian biểu để kiểm định thường xuyên của một chiếc nồi hơi có thể sẽ bị thay đổi trong lần kiềm định tiếp theo, tùy theo tình trạng của chiếc nồi hơi hiện tại mà người kiểm định nồi hơi sẽ có một lịch kiểm định thường xuyên khác cho nó, và đương nhiên thời gian sau này sẽ ngày càng ngắn, vì những chiếc nồi hơi sau thời gian hoạt động thì chắc chắn không còn được an toàn như trước nữa.

Như vậy chúng ta có thể thấy tùy theo từng chiếc nồi hơi khác nhau mà thời gian kiểm định thường xuyên của chúng được quy định khác nhau, chúng khác nhau về dung tích, thậm chi cả khi chúng cùng một dung tích với nhau thì lịch kiểm tra định kỳ của chúng cũng có thể sẽ hơi lệch nhau một chút. Và cuối cùng, một thiết bị nồi hơi dùng trong công nghiệp sau một hoặc hai lần kiểm tra định kỳ thì lịch kiểm tra định kỳ của chúng sau đó có thể bị thay đổi tùy theo tình trạng thực tế mà người kiểm định sẽ sắp xếp lại một lịch kiểm tra định kỳ hoàn toàn mới cho thiết bị nồi hơi, và đương nhiên thời gian sẽ ngày càng ngắn lại so với trước kia.