• Chia sẻ
  • Thành lập doanh nghiệp dự án

Thành lập doanh nghiệp dự án

Thành lập doanh nghiệp dự án khá phức tạp và chỉ được tiến hành khi đã có đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó, nhà đầu tư cần có sự chuẩn bỉ kỹ lưỡng trước khi thành lập để đảm bảo các thủ tục diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

 

Việc thành lập doanh nghiệp dự án được yêu cầu khi công ty bạn đã trúng thầu dự án và cần phải thành lập một doanh nghiệp để tiến hành tiếp quản và thực hiện dự án. Các thủ tục thành lập đòi hỏi phải tuân theo những quy định của pháp luật thì doanh nghiệp mới được cấp phép để đi vào hoạt động chính thức.

Trước hết doanh nghiệp phải có văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy này sẽ do Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thông thường cơ quan này sẽ được chứng nhận đầu tư đối với các dự án sau: các dự án quan trọng quốc gia; các dự án mà Bộ, ngành hoặc cơ quan được ủy quyền của Bộ, ngành là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án; các dự án thực hiện trên địa bàn 2 từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. Đơn vị thứ hai được cấp giấy chứng nhận đầu tư là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án không thuộc quy định. Dự án nhóm C không phải thực hiện thủ tục này. Các cơ quan sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp dự án phải đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định. Đối với các dự án quy định tại khoản 1, điều 4, Nghị định số 108/2009/NĐ-CP sẽ do Bộ kế hoạch và đầu tư tiếp nhận và thẩm định. Các dự án khác sẽ được nộp được tại sở kế hoạch và đầu tư. Nội dung bao gồm các loại giấy tờ sau: văn bản đề nghị cấp Giấy chứng chứng nhận đầu tư, hợp đồng dự án đã được ký tắt và các hợp đồng liên quan đến việc thực hiện dự án; báo cáo nghiên cứu khả thi; hợp đồng liên doanh và điều lệ thành lập doanh nghiệp dự án.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và chủ đầu tư căn cứ vào thời gian ghi trên giấy biên nhận để đến nhận kết quả.