• Doanh nghiệp
  • Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn là đủ?

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn là đủ?

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn là đủ? Đó là câu hỏi băn khoăn của không ít doanh nghiệp khi mới bắt đầu lập nghiệp. Bởi lẽ vấn đề tài chính luôn là vấn đề quan trọng nhất mà!

Việc tính toán việc thành lập công ty cần bao nhiêu vốn không phải là điều đơn giản. Vì vậy, ngày càng nhiều người đã nhờ tới sự hỗ trợ trọn gói của dịch vụ thành lập doanh nghiệp để yên tâm hơn trong việc tư vấn thông tin cũng như giao nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ cho việc thành lập doanh nghiệp của mình.

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn

Để một doanh nghiệp được đi vào hoạt động thì cần có 4 loại vốn sau đây: vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn ký quỹ và vốn góp nước ngoài. Không nhất thiết 1 doanh nghiệp phải có đủ cả 4 loại vốn này, tùy từng trường hợp hay ngành nghề yêu cầu mà mới phát sinh thêm. 4 loại vốn này sẽ lần lượt trả lời cho bạn biết để thành lập công ty cần bao nhiêu vốn là đủ.

Đầu tiên là về mức vốn điều lệ, đây là vốn do các cổ đông, thành viên doanh nghiệp góp vào hay cam kết sẽ góp vào trong một thời gian cụ thể khi thành lập doanh nghiệp. Vốn điều lệ ở các doanh nghiệp Việt Nam được tự do đăng ký và không có bất cứ điều khoản nào bắt buộc phải từ bao nhiêu, tùy vào tình hình tài chính chung của công ty mà mức vốn điều lệ được quyết định. Nhưng doanh nghiệp dựa vào mức vốn này để chia phần trách nhiệm cho các thành viên khác trong công ty. Ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần thì chỉ chịu trách nhiệm trong phần vốn mình đã góp cho doanh nghiệp. Nhưng với công ty hợp danh hay tư nhân thì chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

Thứ hai là về mức vốn pháp định của doanh nghiệp, loại vốn này tùy từng ngành cụ thể mà có yêu cầu riêng, và không phải ngành nào cũng có mức vốn pháp định. Qúy doanh nghiệp có thể tham khảo mức vốn pháp định tại nghị định 153/2007/NĐ-CP.

Vốn ký quỹ thực tế chính là vốn pháp định, nhưng số tiền vốn pháp định phải được ký quỹ trong ngân hàng thương mại nhà nước. Số tiền ký quỹ thực tế phải được giữ trong ngân hàng suốt khoảng thời gian hoạt động. Ví dụ, một công ty kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô được quy định là phải có mức vốn pháp định là 2 tỷ đồng, thì trong suốt khoảng thời gian doanh nghiệp hoạt động phải ký quỹ 2 tỷ này trong ngân hàng.

Cuối cùng là vốn góp nước ngoài. Chủ đầu tư là người nước ngoài có quyền góp một phần vốn nhất định vào công ty, nếu phần vốn này dưới 49% thì vẫn còn là doanh nghiệp trong nước, nhưng phần vốn này từ 51% trở lên thì  doanh nghiệp sẽ được quy định là doanh nghiệp nước ngoài, hay trong trường hợp doanh nghiệp có 100 vốn nước ngoài.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng nên chuẩn bị một phần vốn để đóng các khoản thuế như thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp… Khi thành lập, doanh nghiệp cũng cần phải đóng những khoản lệ phí nhất định, sau đó còn phải làm con dấu, in hóa đơn, đăng bố cáo… tất cả các khoản chi phí trên mong rằng có thể giúp doanh nghiệp giải đáp thắc mắc cho câu hỏi “Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn”