• Doanh nghiệp
  • Sửa đổi luật đăng ký kinh doanh 2016 về điều kiện kinh doanh

Sửa đổi luật đăng ký kinh doanh 2016 về điều kiện kinh doanh

Luật đăng ký kinh doanh 2016 có một số điều thay đổi, bổ sung về điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại những bộ luật kinh doanh, luật đầu tư và một số nghị định, thông tư pháp luật.

Để có thể nắm bắt được luật kinh doanh 2016 một cách chính xác không phải là điều đôn giản. Đặc biệt là các doanh nghiệp không dễ để có thể hoàn thành các thủ tục một cách nhanh chóng bởi thực tế hiện nay có rất nhiều quy định pháp luật đang gây rất  nhiều khó khăn. Vì vậy, nhiều người lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ như một  giải pháp hoàn hảo nhất cho việc thành lập doanh nghiệp thuận lợi và nhanh chóng hơn.

Luật đăng ký kinh doanh 2016

Những thay đổi cơ bản là, luật đăng ký kinh doanh 2016 tách riêng yêu cầu thành lập doanh nghiệp với yêu cầu kinh doanh với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, điều kiện kinh doanh là những điều kiện mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải đáp ứng nếu muốn tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Còn đối với những doanh nghiệp có điều kiện kinh doanh theo ngành nghề thì ngoài đáp ứng điềukiện thành lập doanh nghiệp còn phải đáp ứng cả những điều kiện đặc biệt như vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề…

Sự đổi mới thứ hai là xác định thẩm quyền ban hành những văn bản quy định các điều kiện kinh doanh đối với những doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện. Hiện tại các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại rất nhiều văn bản pháp luật khác nhau, cụ thể là nước Việt Nam quy định có 386 ngành nghề nhưng các điều kiện kinh doanh ngành nghề lại bị phân tán tại 391 văn bản pháp luật khác nhau, gồm có tại 56 luật, Pháp lệnh, 115 Nghị định, 176 Thông tư và 26 Quyết định của các Bộ trưởng, và 2 văn bản của Bộ . Điều này gây không ít khó khăn và nhầm lẫn cho những doanh nhân muốn thành lập công ty.

Theo luật đăng ký kinh doanh 2016 có ra một quy định mới tại điều 7, bộ luật đầu tư là điều kiện kinh doanh đầu tư với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản pháp luật như luật, nghị định, các điều ước mà quốc tế Việt Nam có tham gia. Theo đó thì luật đã ngăn chặn không cho bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân hay cơ quan nhà nước các cấp tự ý ra điều kiện tùy tiện, tránh trương hợp luật bị chồng chéo.

Điều cuối cùng là luật kinh doanh đã giảm tối đa các ngành nghề có điều kiện theo quy định pháp luật. Theo đó, số ngành nghề phải có điều kiện kinh doanh đã giảm chỉ còn 267 ngành nghề. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin vào luật và sự quản lý doanh nghiệp đã được áp dụng. Các điều kiện kinh doanh sẽ được nhà nước đăng tải lên cổng thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Đây là một bước tiến lớn cho sự công khai, minh bạch đối với nền kinh tế Việt Nam. Các dự thảo luật đăng ký kinh doanh 2016 đều được công bố công khai để lấy ý kiến người dân trước khi áp dụng ra thực tiễn.