• Chia sẻ
  • Quy trình kiểm định hệ thống lạnh thực hiện thế nào là đúng?

Quy trình kiểm định hệ thống lạnh thực hiện thế nào là đúng?

Hiện nay, ở các nhà máy bia, siêu thị, nhà máy sữa,… hệ thống lạnh được ví như là trái tim của cả một quá vận hành sản xuất và hoạt động. Chính vì vậy, Cục An toàn lao động đã soạn thảo quy trình kiểm định hệ thống lạnh.

Quy trình này dành cho các hệ thống lạnh thực phẩm, điều hòa không khí, hệ thống lạnh nhà máy nước đá, hệ thống lạnh trữ đông nhằm đảm bảo hoạt động của các đơn vị sử dụng hệ thống này không bị trì trệ, máy móc của hệ thống vận hành tốt, không gây nguy hại cho môi trường cũng như con người.

1. Chuẩn bị kiểm định

* Yêu cầu đối với cơ quan thẩm định

- Cơ quan có đủ cơ sở pháp lý để tiến hành kiểm định hệ thống lạnh phối hợp với đơn vị sử dụng thực hiện các biện pháp an toàn lao động cho kiểm định viên tiến hành thẩm định.

kiểm định hệ thống lạnh

- Phân công kiểm định viên có năng lực, trình độ, đủ điều kiện tiến hành thẩm định.

- Trang bị đầy đủ thiết bị phù hợp cần thiết cho quá trình kiểm định.

* Yêu cầu đối với đơn vị sử dụng hệ thống lạnh cần kiểm định

- Các thiết bị phải được lắp ráp đúng quy chuẩn và có đủ điều kiện để cơ quan thẩm định kiểm tra.

- Bố trí nhân viên có đủ năng lực đến giám sát chứng thực quá trình kiểm tra thẩm định.

- Tập hợp đầy đủ hồ sơ, lý lịch của thiết bị đúng theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.

- Thực hiện cách ly vùng chuẩn bị tiến hành kiểm định với khu vực khác để đảm bảo an toàn cho người xung quanh và tạo điều kiện thuận lợi cho kỹ thuật viên làm việc.

2. Tiến hành kiểm định

- Xem xét và nghiên cứu thật kĩ hồ sơ lý lịch của hệ thống lạnh.

- Kiểm tra cấu trúc kỹ thuật mức độ hư hỏng bên ngoài của hệ thống.

- Thử  bền và độ kín của hệ thống.

- Đánh giá quá trình vận hành máy của hệ thống lạnh có đạt yêu cầu kỹ thuật nhà sản xuất đưa ra hay không.

- Đánh giá kết quả kiểm định thông báo các lỗi, tình trạng máy móc, của hệ thống đến đơn vị sử dụng.

3. Thời hạn kiểm định

- Thời hạn kiểm địnhđịnh kỳ thông thường theo quy định là 03 năm.

- Trường hợp hệ thống lạnh sử dụng hóa chất có tính cháy nổ, độc hại hoặc đã sử dụng quá12 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm.

- Trường hợp hệ thống lạnh sử dụng hóa chất có tính cháy nổ, độc hại, đã sử dụng trên 12 năm hoặc đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kiểm định định kỳ là 01 năm.

- Trường hợp yêu cầu thời gian kiểm định của nhà sản xuất ngắn hơn so với quy định của Cục an toàn lao động thì đơn vị sử dụng hệ thống lạnh thực hiện kiểm định theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Trường hợp kiểm định viên rút ngắn thời gian kiểm định thì phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

- Trường hợp thời gian kiểm định được quy định trong các văn bản quy chuẩn kỹ thuật của quốc gia thì bắt buộc các đơn vị sử dụng hệ thống lạnh phải thực hiện kiểm định theo đúng thời gian đã quy định trong văn bản quy chuẩn.