• Chia sẻ
  • Quy trình kiểm định an toàn thang máy dân dụng

Quy trình kiểm định an toàn thang máy dân dụng

Kiểm định an toàn thang máy là điều quan trọng, nhất là đối với thang máy dân dụng. Vì những loại thang máy dùng cho nhiều người nếu không kiểm tra thường xuyên chất lượng hoạt động và độ an toàn của nó thì rất nguy hiểm cho người dùng.

 

Thời gian gần đây, các tin tức đưa tin về tai nạn thang máy ngày càng nhiều. Điều này cho thấy sự lơ là, chủ quan của một số tổ chức, đơn vị. Vì thế, kiểm định an toàn thang máy chưa bao giờ cấp thiết hơn lúc này.

Quy trình kiểm định an toàn thang máy không áp dụng cho những nơi dễ cháy nổ, có điều kiện tự nhiên và khí hậu khắc nghiệt. Nó được áp dụng với các đối tượng là những cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, công ty hoặc những nơi có thang máy điện  và các tổ chức hoạt động.

Quy trình kiểm định an toàn thang máy bao gồm các bước sau: đầu tiên là cần xác định, kiểm tra các hồ sơ và lý lịch liên quan đến thang máy. Bước đầu này sẽ tạo điều kiện cho người kiểm định nắm bắt rõ hơn thông tin thang máy và các “ căn bệnh” trước đó từng gặp phải. Bước hai, người làm nhiệm vụ kiểm định sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thuật bên ngoài thang máy để xem có vấn đề gì lớn không. Từ đó, tiến hành sửa chữa sơ bộ. Bước tiếp theo là kiểm tra kỹ thuật thử không tải nhằm đi sâu vào các bộ phận bên trong thang máy và xem xét tình trạng. Xong các bước trên, người nhân viên lại tiến hành các hình thức nhằm thử tải và phương pháp thử chuyên môn. Sau hàng loạt quy trình theo qui định, người kiểm định làm đến bước cuối cùng đó là xử lý kết quả kiểm định vừa mới thu được.Nếu thang máy có gặp vấn đề gì đáng ngại, nhân viên sẽ làm nhiệm vụ sữa chữa, còn không sẽ bảo trì theo định kỳ quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

Để quy trình diễn ra được chính xác nhất, cần có những dụng cụ và thiết bị phù hợp và chuyên dụng. Đó là các thiết bị đi điện trở cách điện, thiết bị đo điện trở tiếp đất, thiết bị đo hiệu điện thế và điện trở, thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc quay, thiết bị và dụng cụ cơ khí, thiết bị đo cường độ ánh sáng và các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác. Đây phải được đảm bảo là các thiết bị đã được kiểm định qua và đạt chất lượng cao.

Quy trình kiểm định an toàn thang máy dân dụng

Kiểm định an toàn thang máy là điều quan trọng, nhất là đối với thang máy dân dụng. Vì những loại thang máy dùng cho nhiều người nếu không kiểm tra thường xuyên chất lượng hoạt động và độ an toàn của nó thì rất nguy hiểm cho người dùng.

Thời gian gần đây, các tin tức đưa tin về tai nạn thang máy ngày càng nhiều. Điều này cho thấy sự lơ là, chủ quan của một số tổ chức, đơn vị. Vì thế, kiểm định an toàn thang máy chưa bao giờ cấp thiết hơn lúc này.

Quy trình kiểm định an toàn thang máy không áp dụng cho những nơi dễ cháy nổ, có điều kiện tự nhiên và khí hậu khắc nghiệt. Nó được áp dụng với các đối tượng là những cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, công ty hoặc những nơi có thang máy điện  và các tổ chức hoạt động.

Quy trình kiểm định an toàn thang máy bao gồm các bước sau: đầu tiên là cần xác định, kiểm tra các hồ sơ và lý lịch liên quan đến thang máy. Bước đầu này sẽ tạo điều kiện cho người kiểm định nắm bắt rõ hơn thông tin thang máy và các “ căn bệnh” trước đó từng gặp phải. Bước hai, người làm nhiệm vụ kiểm định sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thuật bên ngoài thang máy để xem có vấn đề gì lớn không. Từ đó, tiến hành sửa chữa sơ bộ. Bước tiếp theo là kiểm tra kỹ thuật thử không tải nhằm đi sâu vào các bộ phận bên trong thang máy và xem xét tình trạng. Xong các bước trên, người nhân viên lại tiến hành các hình thức nhằm thử tải và phương pháp thử chuyên môn. Sau hàng loạt quy trình theo qui định, người kiểm định làm đến bước cuối cùng đó là xử lý kết quả kiểm định vừa mới thu được.Nếu thang máy có gặp vấn đề gì đáng ngại, nhân viên sẽ làm nhiệm vụ sữa chữa, còn không sẽ bảo trì theo định kỳ quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

Để quy trình diễn ra được chính xác nhất, cần có những dụng cụ và thiết bị phù hợp và chuyên dụng. Đó là các thiết bị đi điện trở cách điện, thiết bị đo điện trở tiếp đất, thiết bị đo hiệu điện thế và điện trở, thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc quay, thiết bị và dụng cụ cơ khí, thiết bị đo cường độ ánh sáng và các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác. Đây phải được đảm bảo là các thiết bị đã được kiểm định qua và đạt chất lượng cao.