• Tóc đẹp
  • Quá trình của một công ty seo google phân tích về một từ khóa?

Quá trình của một công ty seo google phân tích về một từ khóa?

Một công ty seo google luôn chú trọng tới mục đích nghiên cứu từ khóa dễ dàng và dễ tiếp cận. Đáng nói ở đây là các công ty SEO google thường sử dụng các công cụ của Google để nghiên cứu các từ khóa , và các kỹ thuật nghiên cứu từ khóa tiên tiến để SEO các từ khóa lên top trên của Google.

6 bước mà một dịch vụ SEO website cần phải làm để từ khóa của họ lên top trên trang kết quả tìm kiếm Google.
1) Bạn hãy nghỉ ra một danh sách từ khóa và bắt đầu với nó.
2) Chọn lọc những công cụ cần thiết.
3) Tùy chỉnh danh sách cảu bạn các từ khóa của bạn sử dụng các cụm từ khóa gợi ý từ một công cụ phân tích
4) Bạn phải check cụm từ khóa có liên quan vói nó.
5) Xác định nhu cầu tiêu dùng qua khối lượng.
6) Không gian phải được phân tích để bạn và người tìm kiếm sẽ nghĩ rằng các cụm từ khóa có nghĩa là những gì đó giống nhau.
Trong các điều khoản cơ bản nhất và không có nhiều đối thủ cạnh tranh sáng kiến là để có được cơ hội nhắm mục tiêu cụm từ khóa có một khối lượng tìm kiếm khá cao và kết hợp cạnh tranh thấp. điều này có nghĩa - trong một thế giới hoàn hảo - cụm từ khóa của bạn mô tả nội dung của bạn một cách chính xác, rất nhiều người đang tìm kiếm cụm từ chính xác, và không có nhiều đối thủ cạnh tranh có thẩm quyền cũng được tối ưu hóa cho điều đó chính xác cụm từ.