PV Gas South bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới

HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South - mã PGS) vừa thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Theo đó, HĐQT PV Gas South quyết định bổ nhiệm ông Trần Thành Nam - Phó Tổng giám đốc PV Gas South, giữ chức thành viên Hội đồng quản trị và được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Nguyễn Sĩ Thắng nghỉ hưu từ ngày 6/8/2014.

Được biết, ông Trần Thành Nam sinh ngày 15/12/1976, là kỹ sư công nghệ khoan khai thác dầu khí.

Với việc đảm nhiệm vị trí mới này, ông Nam cũng là người đại diện gần 4,26 triệu cổ phiếu PGS, tương đương 11,21% vốn điều lệ, của Tổng công ty khí Việt Nam (GAS) tại PV Gas South.