ỐNG GANG CẦU VÀ PHỤ KIỆN GANG CẦU

Ống gang cầu và phụ kiện gang cầu chỉ tiêu kỷ thuật và hướng dẫn thi công.

Về việc lắp đặt cho ống gang cầu

1). Trước khi đào cống ngầm,phải thanh lý trở ngại trước,khi dào máng máng ống,

nên suy nghĩ đến sát đất có thể lấp đất lại cho chỗ đáy của ống một cách đày đủ khi

sau này lấp đất lại. Khi đào kênh rạch của chỗ gờ nối,nhằm dễ thao tác gờ nối,nên

cố gắng thừa ra phần linh động, phải đảm bảo sự thao tác của gờ nối có thể ra sức

đày đủ. Ngoài tình hướng đặc biệt ra, đường biên của máng của ống nên là một dây

thẳng,và đáy của máng nên cùng một mặt phẳng,khi  đào máng bằng máy móc, đáy

của máng nên để lại lớp đất dày0.2-0.3m mà tạm không đào.cuối cùng thanh lý đáy

máng đến cao độ tiêu chuẩn bằng sức người.

2. Đào Kích thước của máng ống(khi không dùng cọc thép). (Như ảnh a và bảng kê)

                  ảnh a

Bảng kích thước khai khoáng mương

 

3). Rửa nội bộ bằng chải và vải sạch, đặc biệt là vị trí vòng kín cao su, đừng còn sót lại

những đồ như sơn, đất,sát vv.., rửa sạch cửa cấm,mài nhẫn nhụi  cho rìa. (Như ảnh 1)

          ảnh 1

4. Đối với ống sắt cửa nhỏ DN100-300mm như ảnh sau,lấy vòng kín xen vào gờ nối,

để cái đệm chế động của vòng kín khảm vào cái bệ,áp chỗ lồi của vòng kín cho đến

vòng kín được cổng cố ở gờ nối một cách điều đặn; đối với ống sắt cầu đường kính

DN400mm trở lên,thì cong vòng kín thành hai bên,sau đó lần lượt ấn hai chỗ lồi, như

vậy sẽ chọc vòng kín vào chỗ bệ dễ hơn.Phần bờ nội của đệm chế động Không thể

trực tiếp thà ra từ nơi chế đông của gờ nối. (Như ảnh2-1, ảnh2-2, ảnh2-3)

   

                    ảnh 2-1                                   ảnh 2-2

                                                             ảnh 2-3

5). Ngoài nhớt bề mặt của vòng kín và cửa cắm, dung nước xà phòng hoặc thuốc nhờn

tính kiềm vô độ vô vị làm thuốc nhờn. (Như ảnh 3)

               ảnh 3

6). Đưa cửa cắm xen vào gờ nối cho đến tiếp xúc đồng trục với vòng kín,phải hiểu đính

chính xác, để ống kết nối và trung trục tuyến của bộ phần ống trùng  hợp.khi kết nối ống,

đường kính ống khác nhau nên được sử dụng các công  cụ khác nhau ,liên tục cắm

ống một cách cẩn thận,nếu phát hiện ra trở lực quá lớn khi cắm vào,nên ngừng ngay,

rút ra ống, Hãy kiểm tra xem các ổ cắm vòng cao su cho các vị trí và xác định lý do và xử

lý đúng đắn, lại lắp vào.Yêu cầu độ sâu mà cắm đến giữa hai dây trắng thì được.