• Doanh nghiệp
  • Những quy định pháp lý khi thành lập công ty bảo vệ

Những quy định pháp lý khi thành lập công ty bảo vệ

Hiện nay có rất nhiều những quy định pháp lý xoay quanh việc thành lập công ty bảo vệ. Khi có ý định kinh doanh loại hình này cần phải tìm hiểu thật rõ về những quy định này.

Muốn thành lập một công ty bảo bệ thì bạn sẽ phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ, thủ tục cũng như đáp ứng nhiều điều kiện khác. Vậy sao không tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để việc thành lập công ty của mình được đơn giản hơn và gọn nhẹ hơn.

Những quy định pháp lý xung quanh việc thành lập công ty bảo vệ như sau:

Thành lập công ty bảo vệ

1. Vốn.
Muốn thành lập công ty bảo vệ thì phải có vốn pháp định là 2 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định trong suốt thời gian kinh doanh.

2. Hồ sơ chứng minh công ty đáp ứng đủ điều kiện về vốn.
Khi thành lập công ty bảo vệ cần phải chứng minh rằng công ty đáp ứng đủ điều kiện về vốn. Vì thế công ty phải xuất trình một số giấy tờ sau:
-Biên bản góp vốn của các cổ đông ( nếu là công ty cổ phần) hoặc là các thành viên ( nếu là công ty TNHH có 2 thành viên trở lên); quyết định giao vốn ( nếu là công ty TNHH MTV là chủ sở hữu là tổ chức ); bảng đăng kí vốn đầu tư ( nếu là DNTN  và công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân).
-Nếu vốn góp vào công ty bảo vệ là tiền thì phải có sự xác nhận của NHTM được phép hoạt động tại Việt Nam.
-Nếu vốn góp là tài sản thì phải có chứng thư của các tổ chức định giá tài sản tại Việt Nam về giá trị của tài sản. Chứng thư này phải còn hiệu lực cho đến ngày nộp hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền.

3. Trụ sở.
Khi thành lập công ty bảo vệ thì trụ sở phái đáp ứng điều kiện sau:
-Nếu trụ sở thuộc quyền sở hữu của chủ công ty thì cần xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ)
-Nếu trụ sở là do công ty thuê thù phải có Hợp đồng thuê nhà từ 1 năm trở lên và đã được phòng công chứng xác thực.

4.Người đúng đầu.
Người đứng đầu công ty bảo vệ phải đáp ứng các yêu cầu sau:
-Lí lịch tư pháp và sơ yếu lí lịch có dán ảnh của người đại diện theo quy định của pháp luật.
-GĐ/TGĐ/các thành viên học cổ đông đều phải có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên ở các chuyên ngành kinh tế, luật.

5.Giấy phép con sau khi thành lập công ty bảo vệ.
Sau khi thành lập công ty ảo vệ thì bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.
Hồ sơ để xin loại giấy này bao gồm:
-Giấy phép kinh doanh của công ty.
-Phiếu lí lịch tư pháp.
-Bản khai lí lịch đụowc dán ảnh đầy đủ.
-Logo đặc trưng của công ty đã đượ đóng dấu xác nhận.
-Bảng sao hợp lệ bằng tốt nghiệp.