• Doanh nghiệp
  • Những điều cần lưu ý sau khi bán doanh nghiệp tư nhân

Những điều cần lưu ý sau khi bán doanh nghiệp tư nhân

Nhiều người cho rằng khi chủ doanh nghiệp tư nhân thực hiện việc bán doanh nghiệp rồi thì xem như trách nhiệm và nghĩa vụ đối với doanh nghiệp sẽ không còn nữa.Thực tế thì sau khi bán doanh nghiệp tư nhân thì cần lưu ý đến rất nhiều vấn đề mà không phải là ai cũng biết.

Không phải ai cũng có thể tự mình thực hiện được các thủ tục đăng ký kinh doanh một cách chính xác  nhất. Vì thế nên việc nhiều người tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp là điều rất dễ hiểu để có  thể đảm bảo thực hiện được các thủ tục một cách tốt nhất.

Những điều cần lưu ý sau khi bán doanh nghiệp tư nhân

Trách nhiệm và nghĩa vụ mà chủ doanh nghiệp tư nhân và người mua doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện sau khi bán doanh nghiệp tư nhân không phải là ít. Vì thế, cả bên bán và bên mua cần lưu ý thông tin để có thể đảm bảo việc thực hiện được tốt nhất.

Đối với chủ doanh nghiệp tư nhân

Sau khi bán doanh nghiệp tư nhân thì người chủ doanh nghiêp tư nhân cần phải tiến hành rất nhiều thủ tục để đảm bảo hoàn tất trách nhiệm và nghĩa vụ mà pháp luật quy định, bao  gồm:

- Trách nhiệm về các khoản nợ mà doanh nghiệp tư nhân chưa thanh toán hết trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Thứ hai là trách nhiệm thực hiện thanh lý hay bàn giao các  hợp đồng đã ký kết với đối tác trong quá trình hoạt động kinh doanh nhưng  doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện xong.

- Thứ ba là chủ doanh nghiệp tư nhân phải đảm bảo giải quyết vấn đề về hợp đồng lao động như: khi bán doanh nghiệp thì người lao động sẽ bị thất nghiệp hay do ai quản lý; các giấy tờ về bảo hiểm xã hội  của người lao động như thế nào…

- Thứ tư là người chủ doanh nghiệp tư nhân phải đảm bảo là hoàn tất hết các nghĩa vụ về thuế tại cơ quan thuế.

Tuy nhiên, nếu như sau khi bán doanh nghiệp tư nhân mà trong hợp đồng mua bán có quy định bên mua sẽ là là người giải quyết các vấn  đề này thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ không phải thực hiện nữa.

Đối với bên mua doanh nghiệp tư nhân

Một điều cần thực hiện là sau khi thủ tục mua bán doanh nghiệp được hoàn tất mà trong hợp đồng mua bán không có quy định về trách nhiệm thanh toán nợ hay các vấn đề khác thuộc về người mua thì người mua doanh nghiệp tư nhân phải làm thủ tục đổi tên chủ doanh nghiệp để có thể đảm bảo là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện một cách hợp pháp theo đúng những gì mà pháp luật ban hành.

Như vậy, sau khi bán doanh nghiệp tư nhân thì trách nhiệm và nghĩa vị cần phải thực hiện của cả bên bán và bên mua là rất quan trọng để quyết định đến việc mua bán này có được hợp lệ hay không..