• Doanh nghiệp
  • Những bất lợi khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Những bất lợi khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Khi nói về thành lập doanh nghiệp tư nhân thì rất nhiều lợi ích được liệt kê ra, và đây cũng là dạng đăng ki thành lập doanh nghiệp nhiều nhất hiện nay. Nhưng đi cùng với lợi ích sẽ là những bất lợi. Vậy những bất lợi khi thành lập doanh nghiệp tư nhân là gì.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp bạn có quyền quyết định tới toàn bộ vận mệnh của doanh nghiệp đó. Bằng sự chịu trách nhiệm vô hạn ở loại hình dịch vụ này so với các loại hình dịch vụ khác. Điều này khiến cho người khác có thể tin tưởng khi giao địch với một cá nhân đã dăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Lợi ích là thế, tạo được sự tin tưởng và có thể làm được những lợi ích khác như xuất hoá đơn, đăng ký thương hiệu, xây dựng thương hiệu,… Nhưng bù lại cũng có một vài bất lợi khi đăng kí thành lập doanh nghiệp tư nhân này.

Với việc tạo ra sự tin tưởng với khách hàng bằng sự chịu trách nhiệm vộ hạn là một điểm cộng, nhưng bạn có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn 100% tới cùng của một sự việc nào đó. Điều này sẽ khiến bạn sẽ bị phá sản hoặc chịu cả trách nhiệm hình sự khi số tiền vượt quá giới hạn cho phép của một doanh nghiệp tư nhân. 

Nếu bạn muốn hoàn thành những thủ tục nhanh gọn nhất có thể lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi để giảm bớt thời gian và chi phí.