• Chia sẻ
  • Mục đích của công tác huấn luyện an toàn

Mục đích của công tác huấn luyện an toàn

Ngày nay, tình hình tai nạn lao động vẫn luôn diễn ra một cách thường xuyên, vì vậy công tác huấn luyện an toàn luôn rất cần được quan tâm, thực hiện.

Mục đích của công tác huấn luyện an toàn là giúp cho cả người lao động và người sử dụng lao động nắm rõ được những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng ngừa tai nạn lao động xảy ra và bảo vệ tính mạng, tài sản của mình.

Để đạt được mục đích đó thì công tác huấn luyện an toàn cần thực hiện tốt rất nhiều yếu tố, trong đó có việc hoàn thiện nội dung và cách thức huấn luyện. Hiện nay trên thực tế, nội dung và cách thức huấn luyện của những chương trình huấn luyện an toàn chưa có sự đồng nhất, hoặc không có sự đổi mới về mặt nội dung lẫn hình thức, vì vậy công tác huấn luyện an toàn chưa thật sự mang lại hiệu quả nhất định. Chưa kể việc một số đơn vị chỉ thực hiện nhằm mục đích đối phó, không đặt nặng vấn đề chất lượng, hoặc chỉ chú trọng vào lý thuyết mà bỏ qua công đoạn thực hành. Vì vậy, người lao động và người sử dụng lao động chỉ nắm được lý thuyết suông nên khi ứng dụng vào thực tế cuộc sống thì vấp phải những trở ngại và lúng túng.

Công tác huấn luyện an toàn có mục đích vè ý nghia hết sức quan trọng, góp phần vào việc giảm thiểu tình hình tai nạn lao động xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả mà cả người lao động lẫn người sử dụng lao động phải gánh chịu. Vì vậy, cần có sự quan tâm sâu sắc đến việc thực hiện công tác huấn luyện an toàn, đây là một việc làm thiết thực và hết sức cần thiết. Rủi ro về tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào và không chừa bất kì ai, hậu quả mà nó để lại là không hề nhỏ. Cần xây dựng ý thức, trách nhiệm cao của cả người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện công tác huấn luyện an toàn, ý thức, trách nhiệm cũng là một yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của công tác huấn luyện an toàn lao động hiện nay.