• Sức khỏe
  • Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung ương ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nằm trên địa bàn các xã: Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lương Thiện (Sơn Dương); Kim Quan, Trung Sơn, Hùng Lợi, Trung Minh, Đạo Viện, Công Đa, Phú Thịnh (Yên Sơn).

Tổng diện tích tự nhiên của toàn khu là 561,1km2, với 18 di tích và cụm di tích tiêu biểu, đã được xếp hạng di tích quốc gia.

Trong đó, cụm di tích Nà Nưa gồm: Lán Nà Nưa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22-8-1945, nằm ở sườn Tây núi Nà Lừa; lán Cảnh vệ, cách lán Nà Nưa khoảng 20m về hướng Tây, là nơi ở của các đồng chí cảnh vệ, để đảm bảo an toàn cho Bác; lán Điện Đài - nơi thông tin liên lạc giữa Mặt trận Việt Minh và quân Đồng Minh (tại Côn Minh - Trung Quốc); lán Đồng Minh - nơi ghi dấu sự hợp tác giữa Mặt trận Việt Minh và Phái đoàn Đồng Minh; lán họp Hội nghị Cán bộ Toàn quốc của Đảng, cách lán Nà Lừa 20m về hướng Bắc, được dựng lên để phục vụ Hội nghị toàn quốc của Đảng, diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 13 đến ngày 15-8-1945); 

Di tích cây đa Tân Trào: Chiều ngày 16-8-1945, tại địa điểm này, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc đọc Bản Quân lệnh số 1 và hạ lệnh xuất quân tiến về Hà Nội; 

Di tích đình Tân Trào: Đình Tân Trào là nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội (ngày 16 và 17-8-1945) - Đại hội được ví như Hội nghị Diên Hồng thứ hai trong lịch sử nước ta; 

Di tích đình Hồng Thái: Đình Hồng Thái là địa điểm dừng chân đầu tiên của Bác Hồ khi từ Pắc Bó về Tân Trào (ngày 21-5-1945). Địa điểm này cũng là trụ sở của Ban Bảo vệ An toàn khu, của bộ phận tiếp tế và là nơi đón tiếp đại biểu về dự các hội nghị của Đảng...

Với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt (Quyết định số 548/QĐ-TTg, ngày 10/5/2012).