• Chia sẻ
  • Không mua bảo hiểm xã hội bắt buộc

Không mua bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bởi vì không nhận thức được hết vai trò cùa BHXH nên nhiều lao động có ý định không mua bảo hiểm xã hội bắt buộc khi đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc người lao động không tham gia BHXH thì có được hay không và nó có vi phạm quy định của luật lao động hay không.

Một khi đã gặp những vấn đề khó khăn về thủ tục liên quan đến BHXH thì tốt nhất là mọi người nên tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để có sự hỗ trợ tốt nhất và chính xác nhất.

Không mua bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đối với trường hợp người lao động không mua bảo hiểm xã hội bắt buộc thì luật BHXH quy định như sau:

- Tất cả công dân Việt Nam khi tham gia làm việc và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên đều phải tham gia đóng BHXH bắt buộc.

- Mức đóng BHXH bao gồm: 26% mức đóng BHXH trong đó người lao động đóng 8% còn người sử dụng lao động đóng 18%. Mức đóng BHYT là 4,5% và người lao động đóng 1,5% còn người sử dụng lao động đóng 3%. Mức đóng BHTN là 2% được chia đều cho mỗi bên đóng 1%.

Theo đó thì việc tham gia mua bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không không phải là quyền quyết định của người lao động mà đó là trách nhiệm cần phải thực hiện để làm đúng theo quy định của luật BHXH. Nếu trong trường hợp người sử dụng làm theo yêu cầu của người lao động là không tham gia BHXH bắt buộc thì tới khi cơ quan chức năng tới kiểm tra thì bên chịu trách nhiệm chính là người sử dụng lao động chứ không phải là người lao động. Theo quy định mới nhất hiện nay thì nếu người sử dụng lao động tìm cách trốn tránh không đóng BHXH cho người lao động thì ngoài việc bị phạt hành chính ở mức nặng thì có thể sse4 bị phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ.

Một điều cần lưu ý nữa là Nhà nước ban hành chế độ BHXH là để có sự bảo vệ quyền lợi một cách tốt nhất cho người lao động trong một số trường hợp người lao động bị mất một phần hay mất khả năng lao động. Đây là chính sách mang tính nhân văn để giúp cho người tham gia BHXH có được những bù đắp khi xảy ra  sự cố không may. Như vậy thì việc tham gi BHXH bắt buộc chính là cách tốt nhât để người lao động có thể có được quyền lợi cho mình. Vậy thì chẳng có lý do gì để người lao động từ chối việc mua bảo hiểm xã hội bắt buộc trong quá trình làm việc cả.

Nói tóm lại thì việc mua bảo hiểm xã hội bắt buộc chính là quyền và cũng là trách nhiệm mà người lao động cần phải thực hiện theo đúng quy định mà luật BHXH ban hành trong quá trình tham gia lao động chính thức tại các công ty, xí nghiệp hay các cơ quan nhà nước.