• Doanh nghiệp
  • Khi nào bạn nên chọn làm thủ tục thành lập công ty tư nhân

Khi nào bạn nên chọn làm thủ tục thành lập công ty tư nhân

So với các loại hình doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp tư nhân là loại hình được khá nhiều người lựa chọn khi muốn hoạt động kinh doanh bằng việc mở công ty. Nhưng, không phải ai cũng có thể làm thủ tục thành lập công ty tư nhân. Bạn cần có các đặc điểm như thế nào để có thể đảm bảo việc thành lập doanh nghiệp này là phù hợp?

Chuyện lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào để kinh doanh cho hiệu quả là điều mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi cũng có thể giúp bạn tư vấn một vài thông tin để bạn có thể chọn cho chính xác nhất.

Khi nào bạn nên chọn làm thủ tục thành lập công ty tư nhân

Bạn muốn làm thủ tục thành lập công ty tư nhân nhưng bạn có biết là loại hình doanh nghiệp này yêu cầu rất cao về bản lĩnh và điều kiện của người chủ sở hữu nó hay không. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu một vài điểm cơ bản cần có nếu muốn làm chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân nhé.

 Độc lập trong kinh doanh

Vì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ nên tính độc lập rất cao. Trong mọi quyết định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều do bạn tự đưa ra chứ không phải là ai khác. Vì thế, nếu bạn không có tính độc lập thì rất khó để có thể thực hiện tốt vai trò là người chèo lái con thuyền này. Khác với các loại hình doanh nghiệp khác có nhiều thành viên, nhiều cổ đông để trưng cầu ý kiến và tham khảo ý kiến đưa ra thì doanh nghiệp tư nhân thành hay bại đều do bạn quyết định. Đó là lý do mà bạn cần phải là người độc lập và tự chủ trong mọi quyết định hay phán đoán thì mới có thể làm thủ tục thành lập công ty tư nhân.

Có khả năng tự xoay hồi vốn

Vốn của doanh nghiệp tư nhân do 1 mình chủ doanh nghiệp góp. Vì thế, trong quá trình kinh doanh sẽ cần đến việc sử dụng vốn. Nếu bạn không phải là người có khả năng xoay hồi vốn hay không có tiềm lực kinh tế thì tốt nhất là bạn nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp khác để thành lập và có sự hỗ trợ của các thành viên hay cổ đông khác trong công ty chứ không nên thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh

Đây là ưu điểm và cũng là nhược điểm mà một chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải gánh khi làm thủ tục thành lập công ty tư nhân. Kết quả kinh doanh tốt thì lợi nhuận do 1 mình chủ doanh nghiệp hưởng và có toàn quyền quyết định đối với việc sử dụng như thế nào. Nhưng nếu kết quả kinh doanh xấu hay thua lỗ thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải dùng toàn bộ tài sản mà mình có, kể cả tài sản góp vào công ty hay không góp vào công ty để có thể thực hiện việc bù lỗ kinh doanh. Chính yếu tố trách nhiệm vô hạn này là thách thức không nhỏ đối với “thần kinh” của nhiều người khi đứng trước quyết định có nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hay không.

Nếu bạn có được những tố chất trên hay thấy mình có thể đáp ứng được những điều kiện trên thì hãy làm thủ tục thành lập công ty tư nhân để có được quyền tự quyết trong kinh doanh được hiệu quả nhất.