Hợp đồng thành lập công ty

Khi thành lập công ty với nhiều thành viên hay cổ đông thì việc xây dựng một bản hợp đồng thành lập công ty là điều cần thiết để có thể đảm bảo quyền lợi của các thành viên/cổ đông sáng lập khi có tranh chấp về sau.

Nếu như bạn chưa biết nên thực hiện các thủ tục thành lập công ty hay các vấn đề liên quan thì bạn có thể tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Hợp đồng thành lập công ty

Có thể nói rằng, hợp đồng thành lập công ty chính là bản hợp đồng được ký trước khi tiến hành thành lập công ty. Nó thể hiện được sự đồng nhất về quan điểm, ý chí của những bên tham gia thành lập công ty.

Những điều khoản cần lưu ý

Loại hình và tên gọi

Trước hết thì hợp đồng thành lập công ty là giấy  tờ chỉ áp dụng cho loại hình công ty TNHH 02 thành viên trở lên,công ty hợp danh hay công ty cổ phần. Nó có sự thể hiện thống nhất trong việc lựa chọn tên gọi cũng như mô hình kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp có thể thỏa thuận để lựa chọn nhiều ngành nghề kinh doanh trong hợp đồng.Nhưng, một điều cần lưu ý là nếu như doanh nghiệp muốn kinh doanh những ngành nghề có điều kiện thì bắt buộc phải đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật ban hành.

Thỏa thuận góp vốn

Vốn là yếu tố quan trọng khi thành lập công ty.Đó là lý do mà trong hợp đồng thành lập công ty cần có những thỏa thuận rõ ràng về tỉ lệ góp vốn, hình thức góp vốn của từng thành viên/cổ đông để tránh những tranh chấp về sau.

Thỏa thuận cơ cấu quản lý

Các điều khoản về cơ cấu quản lý công ty phải được nêu rõ ràng, cụ thể trong hợp đồng nay. Nó sẽ làm căn cứ cho mọi hoạt động của công ty khi chính thức đi vào kinh doanh sản xuất.

Thỏa thuận các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh

Muốn kinh doanh thì doanh nghiệp phải có trụ sở, có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Vì thế, việc đưa ra các thỏa thuận về hợp đồng thuê nhà, mua bán sẽ là cách tốt nhất để doanh nghiệp có thể đảm bảo khi bắt tay vào kinh doanh được tốt hơn.

Thỏa thuận về đền bù, bồi thường thiệt hại

Không ít trường hợp có nhiều thành viên đăng  ký góp vốn nhưng không góp vốn đúng quy định hay đăng ký thành lập công ty nhưng không làm theo các quy định trong hợp đồng. Vì vậy, việc đưa ra các chế tài xử phạt là điều cần thiết để có thể xử lý những trường hợp vi phạm hợp đồng này.

Như vậy, việc ký hợp đồng thành lập công ty cũng cần phải lưu ý đến các vấn đề nêu trên. Đó chính là cách để bản hợp đồng này thực sự có hiệu quả trong việc thúc đẩy việc kinh doanh của doanh nghiệp được phát triển sau này.