• Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào

Hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào

Nếu bạn đang thắc mắc hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào và quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào thì bạn có thể theo dõi thông tin qua bải viết sau đây để có thể biết thêm chi tiết một cách cụ thể nhất. Nó sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc sử dụng loại hóa đơn này.

Khi Bộ Tài Chính ban hành quyết định sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động giao dịch, buôn bán thì không ít doanh nghiệp đã rất lo lắng bởi điều kiện để có thể sử dụng loại hình hóa đơn này cũng không hề đơn giản như hóa đơn giấy.

Hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào

Trước khi tìm hiểu về việc hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào thì chúng ta có thể tìm hiểu thông tin về các quy định liên quan đến hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế mà pháp luật ban hành như thế nào nhé.

- Đầu tiên thì khi sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch hàng hóa thì bắt buộc hóa đơn đó phải có chữ ký điện tử của người bán . Sau đó sẽ tiến hành gửi đến cơ quan thuế để được cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực theo quy định.

- Người mua nếu có chữ ký điện tử thì vẫn có thể ký sau khi có mã xác thực của cơ quan thuế lên hóa đơn.

- Trong ký hiệu mẫu hóa đơn thì doanh nghiệp phải ghi số “0” vào trong hóa đơn. Đây là thông tin bắt buộc để thể hiện việc hóa đơn điện tử không có khái niệm liên. Khác với hóa đơn giấy sẽ có từ 2 đến 9 liên.

- Bên cạnh đó thì sau khi doanh nghiệp thực hiện  đăng ký phát hành hóa đơn điện tử  thành công tại phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế thì Doanh nghiệp có thể thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế theo đúng trình tự.

- Trong trường hợp nếu doanh nghiệp là đối tượng sử dụng thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế thì doanh nghiệp không cần phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có mã xác thực  như khi sử dụng hóa đơn giấy nữa.

- Bên mua hay bên bán đều có thể kiểm tra tình hình xác thực hóa đơn một cách chủ động bằng cách thực hiện việc truy cập vào trang thông tin điện tử của ngành Thuế . Sau đó thì nhập đầy đủ các thông tin liên quan về hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế để có thể tra cứu thông tin một cách đầy đủ nhất.

Theo quy định thì hóa đơn điện tử sẽ chính thức áp dụng bắt buộc vào đầu năm 2018 cho một số đối tượng doanh nghiệp . Tuy nhiên thì vấn đề hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào sẽ không còn là vấn đề quan trọng nữa nếu doanh nghiệp có thể nắm rõ thông tin một cách cụ thể và chính xác về các vấn đề mà pháp luật quy định.