Hồ sơ thành lập công ty TNHH

Hiện nay có nhiều loại hình doanh nghiệp để bạn lựa chọn, nhưng hiện nay xu thế nhiều doanh nghiệp đang hướng tới là thành lập Công ty TNHH do có nhiều ưu thế so với việc thành lập các loại hình daonh nghiệp khác, nhưng muốn thành lập công ty TNHH bạn cần phải có Hồ sơ thành lập công ty TNHH.

Nếu bạn không muốn trực tiếp làm việc với cơ quan đăng hãy tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để giúp bạn thực hiện các thủ tục trên để đưa doanh nghiệp của bạn vào hoạt động đúng thời gian.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH

Đầu tiên thì hồ sơ thành lập công ty TNHH gồm hai loại là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Để rõ hơn chúng ta tìm hiểu công ty TNHH hai thành viên trở lên. Để đăng ký kinh doanh trước hết doanh nghiệp phải có Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu, giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thể hiện ngành nghề hoạt động cần kinh doanh để nhà nước có thể quản lý ngành nghề kinh doanh của công ty bạn có thuộc ngành nghề cấm kinh doanh doanh và ngành nghề của bạn có thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện không,

Thứ 2 doanh nghiệp muốn đăng ký kinh doanh phải có bản điều lệ công ty do người đại diện theo pháp luật của công ty ban hành. Bản điều lệ công ty là sự thể hiện cơ cấu tổ chức cũng như các chức năng nhiệm vụ của của từng thành viên quản lý công ty một cách rõ ràng, cụ thể và là căn cứ pháp lý cho các trường hợp sau này.

Thứ 3, hồ sơ cần phải có danh sách thành viên của công ty. Với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề có điều kiện phải đáp ứng được những yêu cầu theo quy định như chứng chỉ, bằng cấp, những điều kiện đủ để có thể kinh doanh được những ngành nghề nay.

Ngoài ra doanh nghiệp muốn đăng ký kinh doanh Hồ sơ thành lập công ty TNHH phải có Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân, phải có quyết định thành lập do người đại diện thwo pháp luật của công ty ký, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; trường hợp đại diện theo pháp luật của công ty không trực tiếp đăng ký phải có giấy ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Khi Hồ sơ thành lập công ty TNHH đã đáp ứng được theo mẫu, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến phòng Đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch đầu tư của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Nếu như  sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, đại diện cơ quan có thẩm quyền sau thời gian luật định sẽ cung cấp giấy đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp hồ sơ không được phê duyệt thì cơ quan chức năng này sẽ có thông báo nêu rõ lý do đến doanh nghiệp.