• Sức khỏe
  • Google Sandbox - bộ lọc các website mới

Google Sandbox - bộ lọc các website mới

Vào tháng 5 năm 2004, Google cài đặt một bộ lọc mới được giới webmaster gọi là Sandbox. Bộ lọc này sinh ra nhằm trì hoãn việc đánh trọng số cho các backlink mới có và các từ khoá mang tính thương mại của các site mới ra đời. Cách Sandbox hoạt động: Bởi Google nghĩ rằng KHÔNG CÓ SITE MỚI NÀO có thể có được thứ hạng cao cho đến khi chúng chứng minh được giá trị của mình. Do vậy Google cho các site mới vào Sandbox và trì hoãn việc đánh giá và xếp hạng các site này lại.


Lập trình website Saigon Hitech

Google thực hiện điều này trên 2 phương diện:

1. Đánh trọng số các liên kết
Google GIỮ LẠI các liên kết mới được sinh ra (backlink) cho các site mới khoảng 2 đến 8 tháng. Nếu tên miền và các backlink tồn tại trong một thời gian nhất định (khoảng 6 tháng) thì có lẽ sẽ thoát khỏi Sandbox.
Theo thời gian, các liên kết mới được sinh ra sẽ được đánh trọng số và cuối cùng hiệu ứng sandbox cũng được gỡ bỏ.

2. Các từ khoá mang tính cạnh tranh cao
Google GIỮ LẠI khả năng đạt thứ hạng cao đối với các site mới cho các từ khoá mang tính thương mại cao như loans (cho vay), real estate (bất động sản), viagra,…
Sau khoảng 6 tháng site mới sẽ được xếp hạng tốt cho các từ khoá loại này và hiệu ứng sandbox cũng sẽ được gỡ bỏ.

Phương thức khắc phục
Có hai phương thức hiện được dùng để tránh hiệu ứng Sandbox cho các site mới ra đời.

Phương thức thứ nhất, đó là tham gia chương trình Adsense hoặc Adwords của Google, điều này sẽ khiến các trang thiết kế website chuyên nghiệp của site bạn được Google viếng thăm chỉ sau vài PHÚT. Site của bạn sẽ được kiểm tra ban đầu bằng thuật toán tự động hoặc do trực tiếp nhân viên của Google kiểm tra. Nếu họ thấy site của bạn có vẻ tốt thì ổn. Sau đó bạn sẽ được Google xếp hạng (tất nhiên bạn phải thực hiện tốt on-page SEO và một vài backlink). Đó là do khi bạn tham gia vào một trong hai chương trình trên bạn trở thành đối tác của Google nên sẽ được đối xử ưu ái hơn trừ khi site của bạn thực sự không tốt.