Giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay , có rất nhiều công ty, doanh nghiệp được hình thành và ngày càng phát triển. Giấy chứng nhận đầu tư là điều kiện cần thiết để thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng đang ngày càng cố gắng nâng cao trình độ hiểu biết, nâng cao tâm nhìn mới để giúp các doanh nghiệp có thể vững tin, tin tưởng hơn vào loại hình dịch vụ này.

Giấy chứng nhận đầu tư

Nhiều công ty, doanh nghiệp được thành lập bởi vốn của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Khi hội nhập nền kinh tế với các nước bạn, thì nguồn đầu tư ở ngoài ngoài đầu tư vào Việt Nam ta đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, để được phép hoạt động thì các chủ đầu tư đó cần phải có một loại giấy để chứng nhận là đã đầu tư tại Việt Nam.

Không phải nhà đầu tư nào cũng cần phải có loại giấy chứng nhận này. Tùy vào từng trường hợp cụ thể. Theo quy định của luật đầu tư thì các trường hợp sau sẽ phải có giấy chứng nhận đầu tư: Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế được quy định tại Luật đầu tư, cụ thể: Tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam khi thuộc các trường hợp sau:

- Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc đa số thành viên hợp danh của công ty là cá nhân nước ngoài đối với công ty hợp danh;

- Có thành viên là tổ chức kinh tế quy định tại khoản a nêu trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Đăng ký giấy chứng nhận đầu tư là một loại hình dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang được thực hiện nhiều nhất trong những năm gần đây. Theo Luật Đầu tư thì nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

- Mã số dự án đầu tư;

- Tên, địa chỉ của nhà đầu tư;

- Tên dự án đầu tư;

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư,

- Diện tích đất sử dụng;

- Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

- Vốn đầu tư của dự án;

- Thời gian hoạt động của dự án;

- Tiến độ thực hiện dự án;

- Ưu đãi và các điều kiện đối với dự án.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.Việc hoàn tất thủ tục này là một bước cần thiết để việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được pháp luật Việt Nam công nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đầu tư dự án.