Điều kiện thành lập doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội hiện cũng đang được nhiều người hướng đến, tuy nhiên, vì là lĩnh vực khá mới mẻ nên cũng có không ít người băn khoăn về các thủ tục, điều kiện thành lập doanh nghiệp xã hội là gì? Dưới đây, Kế toán Sài Gòn sẽ tư vấn cho bạn kỹ hơn để có thêm định hướng mới.

 

Là một trong những hình thức khá mới mẻ nhưng doanh nghiệp xã hội với vai trò đặc biệt quan trọng và có vị trí đặc biệt nên cũng được không ít người quan tâm và định hướng thành lập hơn trước. Doanh nghiệp này cụ thể sẽ giải quyết những vấn đề xã hội như việc làm, giáo dục cho trẻ em lang thang, người mới hoàn thành án tù… được thực hiện theo hướng kinh doanh những lợi nhuận có được sẽ tái đầu tư để tiếp tục giải quyết những vấn đề khác và có thêm nhiều hướng đi mới.

Với vai trò và lợi ích thiết thực đối với xã hội, hình thức doanh nghiệp này được chính phủ, nhà nước tạo mọi điều kiện và khuyến khích trong Luật doanh nghiệp với các điều lệ đơn giản để tạo cơ hội cho cá nhân, tổ chức dễ dàng thành lập nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường với lợi ích cộng đồng, tính nhân văn cao.

Do đó, nếu muốn thành lập doanh nghiệp xã hội cần đáp ứng một số tiêu chí: có đăng ký thành lập doanh nghiệp đúng quay định, mục tiêu thật sự hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, lợi ích cộng đồng, phải sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu trong tương lai. Cần phải duy trì thực hiện mục tiêu này trong suốt quá trình hoạt động.

Đáp ứng được điều kiện thành lập doanh nghiệp xã hội này, cá nhân, tổ chức có thể chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo quy định ứng với loại hình mà doanh nghiệp muốn dự kiến sẽ thành lập kèm phương án kinh daonh, cam kết đầu tư thực hiện các mục tiêu xã hội đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ đăng ký trong thời gian được quy định cụ thể.