• Chia sẻ
  • Đặt In Hóa Đơn Cho Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Như Thế Nào

Đặt In Hóa Đơn Cho Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Như Thế Nào

Đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập là công việc quan trọng mà doanh nghiệp cần tiến hành làm khi có đủ điều kiện được đặt in hóa đơn.

hoá đơn giá trị gia tăng

Với các công ty mới thành lập thì việc sử dụng hoá đơn đôi khi chưa thật sự cần thiết, tuy nhiên sau khi thành lập một thời gian bạn cần sử dụng hoá đơn nhưng các dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói thường không làm lẻ dịch vụ này. Và kế toán của bạn cũng có thể thực hiện thông qua các bước sau.

Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức, công ty đặt tại nhà in làm theo mẫu hóa đơn dưới sự thống nhất của bên công ty và nhà in, được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh, buôn bán của công ty. Việc đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập cần được thực hiện theo trình tự các bước , đúng quy định của pháp luật.

Đặt In Hóa Đơn Cho Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Như Thế Nào

Để đủ điều kiện đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập thì doanh nghiệp đó phải thuộc diện nộp thuế theo phương thức khấu trừ và làm đầy đủ các công việc sau:

- Doanh nghiệp phải nộp Đơn đề nghị lên cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để đề nghị được in hóa đơn. Nếu trong vòng 05 ngày, bên cơ quan Thuế không có thông báo gì đến doanh nghiệp thì mặc định doanh nghiệp có thể tiến hành các bước liên hệ để đặt in hóa đơn.

- Khi cơ quan thuế cử cán bộ đến trực tiếp doanh nghiệp để kiểm tra, giám định tình hình thực tế của công ty, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau: giấy phép kinh doanh, đăng ký mẫu dấu, hợp đồng mua bán hàng hóa nếu có, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thuê trụ sở. Ngoài ra, doanh nghiệp cần treo biển tại trụ sổ chính và bố trí bàn ghế, vật dụng nhằm chứng tỏ doanh nghiệp đã đi vào hoạt động.

- Sau khi có sự đồng ý từ cơ quan thuế về việc đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập thì doanh nghiệp tiến hành liên hệ đến nhà in có sự cho phép của Nhà nước trong việc in hóa đơn và nhà in đó có giấy phép kinh doanh còn hiệu lực để đặt in hóa đơn. Doanh nghiệp khi đến đặt in hóa đơn cần chuẩn bị: chứng minh nhân dân của giám đốc, giấy phép kinh doanh, giấy xác nhận được in hóa đơn của chi cục thuế. Tất cả đều được photo công chứng  để làm hợp đồng in hóa đơn.

- Khi nhận được hóa đơn, doanh nghiệp phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng in và yêu cầu nhà in xuất hóa đơn đỏ để lưu giữ tại công ty phòng khi cơ quan chức năng tới kiểm tra, đối chứng.

- Cuối cùng, doanh nghiệp sẽ gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế trong vòng 05 ngày trước khi sử dụng hóa đơn.

Việc đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập cần được thực hiện theo đúng tình tự và cần có sự thông qua của cơ quan thuế trực tiếp quản lý để việc đặt in hóa đơn đảm bảo tính hợp pháp.