Chuyển đổi công ty

Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới, để thuận tiện trong kinh doanh và mở rộng thị trường nên việc Chuyển đổi công ty hiện nay diễn ra rất nhiều, như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên sang công ty cổ phần…. nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn về trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển đổi như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký việc chuyển đổi.

Hiện nay để thuận tiện trong các thủ tục nhằm giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động đúng thời gian và không tốn nhiều thời gian và chi phí thực hiện công việc này, chúng tôi với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ thành lập doanh nghiệp không những góp phần cho sự ra đời của các doanh nghiệp mà còn sẽ giúp doanh nghiệp chuyển đổi công ty một cánh nhanh chống và hiệu quả nhất.

Chuyển đổi công ty

Để hiểu hơn vấn đề này chúng ta cung nhau tìm hiểu nhé. Chẳng hạn hiện nay công ty của bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn muốn chuyển đổi sang công ty cổ phần, doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ sau: trước hết phải có giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch đầu tư cấp, Điều lệ công ty chuyển đổi; Danh sách cổ đông sáng lập Công ty chuyển đổi; Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực đối với cá nhân; Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức, kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng của tổ chức. Hợp đồng chuyển nhượng vốn và giấy tờ xác nhận hoàn tất chuyển nhượng (nếu có chuyển nhượng vốn góp); hoặc giấy tờ xác nhận tặng cho một phần quyền sở hữu công ty (đối với trường hợp tặng cho một phần sở hữu); Quyết định của chủ sở hữu về việc huy động thêm vốn góp từ các tổ chức/cá nhân khác và chuyển đổi công ty.

Sau khi đã chuẩn bị các hồ sơ chuyển đổi theo quy định, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư. Nhân viên của Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp theo quy định; trường hợp nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định cán bộ kiểm tra hồ sơ trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp. Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Có thể nói, việc chuyển đổi công ty là cách để doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động khi có sự thay đổi về thành viên hay cổ đông trong công ty. Nó giúp doanh nghiệp tránh khỏi trường hợp vị giải thể theo quy định của pháp luật.