• Doanh nghiệp
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn

Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn

Nhiều người không biết rõ được vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn trong việc kinh doanh cũng như các trách nhiệm về khoản nợ hay tài sản của công ty là như thế nào. Vì vậy dẫn đến những khiếu kiện, tranh chấp rất mất thời gian.

Việc lựa chọn hợp tác với dịch vụ thành lập doanh nghiệp không phải  là điều quá mới mẻ. Những giá trị về sự tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm mà dịch vụ này mang lại đã tạo nên những lợi thế rất lớn cho người lựa chọn hợp tác này.

Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn

Theo bạn thì tại sao lãi nói là chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi vấn đề trong việc kinh doanh của mình? Khác với các loaị hình doanh nghiệp khác như: công ty TNHH, công ty cổ phần.. có trách nhiệm hữu hạn đối với tài  sản và các khoản nợ trong phạm vi vốn góp của mình thì doanh nghiệp tư nhân lại chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính bằng cả tài sản công ty và tài sản cá nhân của mình.

Vì doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Vì thế, nó giống như tài sản riêng của chủ doanh nghiệp vậy. Vấn đề được đánh giá là chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn chính là do người chủ này có quyền quyết định mọi vấn đề trong việc kinh doanh của mình mà không cần  phải thông qua ý kiến của bất cứ ai. Đồng nghĩa với đó thì quyết định kinh doanh của mình mang đến thành công hay thất bại thì đều  do người chủ này chịu trách nhiệm.

Với trách nhiệm vô hạn của mình trong việc kinh doanh nên người chủ doanh nghiệp sẽ có lợi thế về uy tín cao hơn trên thương trường. Vì vậy, trong việc làm ăn với các đối tác cũng dễ có được sự tin tưởng hơn. Ngoài ra thì doanh nghiệp tư nhân còn được dễ dàng  vay các  khoản tín dụng từ các ngân hàng thương mại. Vì với chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của mình thì doanh nghiệp tư nhân sẽ phải sử dụng toàn bộ tài sản doanh nghiệp để đảm bảo chắc chắn cho việc thanh toán các khoản vay này.

Mặt khác thì việc chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn cũng bị xem là một hạn chế trong kinh doanh.Nó mặc dù có các lợi thế về uy tín nhưng khi việc kinh doanh gặp thất bại thì chủ doanh nghiệp có thể trắng tay, thậm chí là phải bán hết tài sản cá nhân để thanh toán các khoản nợ và hoàn tất các nghĩa vụ tài chính trong kinh doanh.

Có thể nói thì việc chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn sẽ mang đến những điều thuận lợi nhưng đi kèm với nó là có không ít khó khăn và thử thách trong kinh doanh. Vì vậy, bạn nên cân nhắc thật kỹ khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp này.