• Chia sẻ
  • Chất lượng huấn luyện an toàn lao động công nghiệp

Chất lượng huấn luyện an toàn lao động công nghiệp

Các cơ sở công nghiệp là nơi sử dụng rất nhiều loại máy móc, thiết bị hỗ trợ trong quá trình hoạt động. Vì thế các cơ sở công nghiệp ấy cần có sự huấn luyện an toàn lao động có chất lượng để đảm bảo an toàn cho người lao động của mình.

 

Những vụ tai nan lao động xảy ra thời gian gần đây hầu hết xuất phát từ các sự cố máy móc, kĩ thuật và việc đảm bảo an toàn cho người lao động chưa thực sự hiệu quả. Nhìn nhận vấn đề, bên cạnh kiểm định an toàn máy móc thiết bị thì huấn luyện an toàn cho công nhân cũng cần được xem xét.

Tai nạn lao động và an toàn lao động là hai vấn đề liên quan mật thiết đến nhau và thu hút nhiều sự quan tâm không chỉ của các ngành, các cấp mà đối với hầu hết người lao động. Các sự việc đau lòng xảy ra đều ít nhiều liên quan đến môi trường lao động, các sự cố kĩ thuật của máy móc, lôi của quá trình sản xuất, chỉ cần một trục trặc nhỏ cũng có thể xảy ra những sự việc đáng tiệc nếu công tác đảm bảo an toàn không được chú trọng. Bên cạnh vấn đề phải thường xuyên kiểm định an toàn máy móc thiết bị thì một điều rất quan trọng và phải đặt lên hàng đầu trong công tác bảo hộ lao động chính là việc huấn luyện an toàn cho lực lượng sản xuất, cho người lao động.

Hiện nay vấn đề huấn luyện an toàn tại các cơ sở công nghiệp cũng có nhiều bàn luận, có một số thực trạng những nơi chưa thực hiện tốt công tác này, việc thờ ơ, đối phó vẫn diễn ra, người lao động cũng chưa được nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của mình, cơ sở chỉ thực hiện huấn luyện kiểm tra khi có thanh tra rồi sau đó mọi chuyễn vẫn xao lãng như cũ. Chính vì vậy nên chất lượng huấn luyện an toàn chưa cao, người lao động chưa biết cách bảo vệ mình trước những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của mình. Một nguồn lao động chất lượng cao thì điều kiện sức khỏe, kiến thức, kĩ năng là ba nhân tố rất quan trọng, huấn luyện an toàn sẽ trau dồi và bổ sung cho người lao động để làm việc có năng suất và hiệu quả hơn. Thiết nghĩ để nâng cao năng lực nguồn lao động thì công tác huấn luyện an toàn nên được các cơ sở sản xuất quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và có chất lượng, đảm bảo an toàn cho công nhân và hiệu quả sản xuất.