• Du lịch
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 70 thuyết minh viên du lịch

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 70 thuyết minh viên du lịch

Ngày 13/8, tại TP. Nha Trang, Tổng Cục du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 70 thuyết minh viên du lịch đến từ các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Trong thời gian diễn ra lớp học, các thuyết minh viên sẽ được bồi dưỡng một số kiến thức về lịch sử, văn hóa, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam; hệ thống chính trị và các văn bản điều chỉnh ngành du lịch; kiến thức về ngành du lịch, về điểm du lịch; tâm lý du khách và kỹ năng giao tiếp với du khách; nghiệp vụ thuyết minh du lịch…
 
Ngoài ra, các thành viên dự lớp học còn có những buổi thực hành tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang như Tháp Bà Ponagar, Viện Hải dương học, Bảo tàng tỉnh. Lớp bồi dưỡng sẽ kết thúc vào ngày 17-8.