• Doanh nghiệp
  • Bảo Việt vào Top 10 DNNN cổ phần hóa tiêu biểu

Bảo Việt vào Top 10 DNNN cổ phần hóa tiêu biểu

Tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2014, Tập đoàn Bảo Việt đã được vinh danh “Top 10 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu”.

Từ sau cổ phần hóa, Bảo Việt đã duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định về doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu kinh doanh qua các năm. Tổng tài sản hợp nhất đạt 55.093 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2009-2013 (CAGR) đạt 13,1%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.096 tỷ đồng, CAGR 2009-2013 đạt 12,8%; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.654 tỷ đồng. Tổng doanh thu Công ty mẹ 1.352 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 1.192 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 16,2%.


Đại diện Bảo Việt và các DN được vinh danh “Top 10 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu”

Việc niêm yết cổ phiếu cũng giúp năng lực tài chính của Bảo Việt tiếp tục được tăng cường, vốn điều lệ của Bảo Việt tăng từ 5.730 tỷ đồng lên 6.805 tỷ đồng hiện nay. Vốn chủ sở hữu tăng từ 8.539 tỷ đồng lên 12.125 tỷ đồng trong giai đoạn hiện nay, tương đương mức tăng trưởng 42%. Việc tăng vốn giúp Bảo Việt có điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động để đóng góp trở lại nền kinh tế và đảm bảo lợi ích cổ đông.

Sau 5 năm niêm yết, Bảo Việt luôn duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm ổn định ở mức 12% -15%. Với việc dành 1.021 tỷ đồng chi trả cổ tức năm 2013 đã giúp nâng tổng số tiền cổ tức bằng tiền mặt Bảo Việt đã thực hiện chi trả cho cổ đông kể từ sau cổ phần hóa năm 2007 đến nay lên gần 5.000 tỷ đồng.

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Sau khi cổ phần hóa, Bảo Việt tập trung đổi mới quản trị, tăng cường minh bạch thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh, gia tăng lợi ích cho khách hàng và nhà đầu tư”

Mặc dù hoạt động trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức song Tập đoàn Bảo Việt vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, vững chắc trên ba lĩnh vực kinh doanh là bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính. Bên cạnh đó, cổ phiếu BVH hiện là một trong 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên thị trường, giá trị vốn hóa tại ngày 05/8/2014 đạt xấp xỉ 30.000 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định và các chỉ tiêu sinh lời luôn ở mức cao: EPS năm 2013 đạt 1.623 đồng, ROC đạt 16,2%, cổ tức 15% bằng tiền mặt, cổ phiếu BVH tiếp tục thu hút được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Không chỉ là cổ phiếu dẫn dắt trong nhóm cổ phiếu ngành và trong rổ chỉ số VN30, BVH còn được các chuyên gia tài chính đánh giá là cổ phiếu blue-chips hấp dẫn để đầu tư dài hạn.