• Chia sẻ
  • Bảo hiểm xã hội một cửa điện tử tập trung

Bảo hiểm xã hội một cửa điện tử tập trung

Năm 2017 đánh dấu sự ra đời của bảo hiểm xã hội một cửa điện tử tập trung. Sự kiện này đã góp phần không nhỏ trong việc quản lý, theo dõi và giải quyết các hồ sơ BHXH. Từ đó giúp giảm bớt các thủ tục hành chính một cách hiệu quả nhất.

Nhắc đến dịch vụ bảo hiểm xã hội thì đây là một trong những dịch vụ nhận được đánh giá rất cao từ khách hàng. Dịch vụ này đã thực sự trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của mọi người hiện nay.

Bảo hiểm xã hội một cửa điện tử tập trung

Ngày 1/1/2017, bảo hiểm xã hội một cửa điện tử tập trung chính thức được triển khai. Đây thực chất là một hệ thống được thiết kế với vai trò là cung cấp công cụ để cơ quan chức năng có thể theo dõi đường đi của hồ sơ BHXH. Đồng thời thì hệ thống này còn có thể đảm bảo việc kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ của các phòng ban thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hay các quận, huyện. Việc áp dụng hệ thống một cửa này đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo thực hiện thủ tục hành chính một cách công khai, minh bạch. Ngoài ra thì nó còn có thể giúp thể hiện được một tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của đất nước trong thời kỳ hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Lợi ích khi triển khai bảo hiểm xã hội một cửa điện tử tập trung chính là các cơ quan quản lý có thể thực hiện việc quản lý toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ một cách chặt chẽ nhất. Từ việc tiếp nhận hồ sơ đến chuyển hồ sơ dữ liệu đến nơi thụ lý giải quyết cho đến việc trả kết quả đến người dân và thực hiện các công việc tổng hợp báo cáo kết quả cũng như triển khai việc giải quyết thủ tục hành chính như thế nào đều có thể nắm rõ một cách chính xác nhất.

Hơn thế nữa thì khi áp dụng hệ thống bảo hiểm xã hội một cửa điện tử tập trung sẽ là cách tốt nhất để cơ quan quản lý có thể kiểm soát thông tin hồ sơ chi tiết đến ngày, giờ giải quyết hồ sơ cho đến thông tin cán bộ thụ lý hồ sơ.

Ngoài ra thì hệ thống này cũng có thể thực hiện cảnh báo các tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn nhưng chưa được xử lý để có thể hỗ trợ người dân một cách hiệu quả nhất. Chức năng này giúp tránh tình trạng hồ sơ bị “ngâm” lâu mà quên xử lý làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi làm thủ tục.

Như vậy, việc triển khai hệ thống bảo hiểm xã hội một cửa điện tử tập trung là cách tốt nhất để có thể giúp cho ngành bảo hiểm có thể thực hiện việc quản lý và thực hiện các công việc hành chính được hiệu quả, nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều.